Mateřská škola Preslova


Naše školka

Mateřská škola Preslova je firemní MŠ pro děti zaměstnanců Nemocnice České Budějovice a.s. a Krajského úřadu Jihočeského kraje, který je i jejím Zřizovatelem. Byla založena k 1. 10.  2014. Celková kapacita MŠ je 131 dětí a v současné době má v provozu 4 třídy. Děti jsou sice rozdělené podle věku, ale třídy jsou vesměs heterogenní. Školní vzdělávací program pro předškolní věk je zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu. V MŠ pracuje celkem 9 učitelek, jedna chůva, paní účetní a vedoucí stravovny a 3 pracovnice v provozu, včetně výdejny. Obědy nám zajišťuje nemocniční kuchyně.

V MŠ se děti setkávají s různými kognitivními, pohybovými i estetickými činnostmi. Například s německým a anglickým jazykem, jógou, s různými výtvarnými technikami a také hudebními a pracovními činnostmi. MŠ spolupracuje s Jihočeskou univerzitou- pedagogickou fakultou jako školka, ve které získávají studentky pedagogickou praxi, podporu a vedení.

V létě se snažíme aktivity dětí přenášet na zahradu, kde máme dobré zázemí, včetně sociálního zařízení a pítka, které zajišťuje dětem pitný režim.

V době letních prázdnin zajišťujeme provoz ve spolupráci s jinými MŠ buď přímo v MŠ Preslova nebo v jiných mateřských školách a to při stejné provozní době jako v běžném školním roce, od 5.45 hodin do 17 hodin.

MŠ pořádá různé aktivity- výlety, besídky, zahradní slavnosti, divadelní představení a projektové dny, kterých se mohou účastnit i rodinní příslušníci. MŠ je otevřena veřejnosti. Míváme i Dny otevřených dveří, na které jste srdečně zváni.


Filozofie školky

Duhová školička - Veselá písnička - Německá slovíčka

Harmonie barev v interiéru školky.

Rozmanitá činnost uspokojující potřeby a zájmy dětí v souladu s věkovými zvláštnostmi.

Rodinné prostředí zajišťující pocit bezpečí a spokojenosti.

Otevřené místo pro všestrannou spolupráci. Podpora ochrany životního prostředí.

Hravá a radostná atmosféra prolínající všemi činnostmi.

Rozšířená hudební činnost. Školka jako centrum zábavy a kultury.

Prvotní seznamování dětí s němčinou formou slovíček a frází.

Prvky interkulturní výchovy – navázání spolupráce s rakouskou MŠ.


Reprezentace v Linzi v Rakousku 2018 - Olympiáda

výhra 1. místa ze 60 ostatních školekZřizovací listina

 

Mateřská škola České Budějovice, Preslova 592/2, 370 01 České Budějovice vznikla k 1.10.2014 a jejím zřizovatelem je Jihočeský kraj

 

zřizovací listina

 


Jsme zapojeni do projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

https://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-ceske-budejovice/.


Evropská unie podporuje vzdělávání pedagogických pracovníků

Šablony I - Moderní vzdělávání
v MŠ Preslova
je spolufinancován Evropskou unií.