Mateřská škola Preslova


Filozofie školky


DUHOVÁ ŠKOLIČKA

VESELÁ PÍSNIČKA

NĚMECKÁ SLOVÍČKA

Harmonie barev v interiéru školky.

Rozmanitá činnost uspokojující potřeby a zájmy dětí v souladu 

s věkovými zvláštnostmi.

Rodinné prostředí zajišťující pocit bezpečí a spokojenosti.

Otevřené místo pro všestrannou spolupráci.

Podpora ochrany životního prostředí.

 

Hravá a radostná atmosféra prolínající všemi činnostmi.

Rozšířená hudební činnost.

Školka jako centrum zábavy a kultury.

 

Prvotní seznamování dětí s němčinou formou slovíček a frází.

Prvky interkulturní výchovy – navázání spolupráce s rakouskou MŠ.


Reprezentace v Linzi v Rakousku 2018 - Olympiáda

výhra 1. místa ze 60 ostatních školek

Jsem zapojeni do projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

https://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-ceske-budejovice/.

Podporujeme vzdělávání pedagogických pracovníků