Mateřská škola Preslova

Filozofie školky


Duhová školička - Veselá písnička - Německá slovíčka

Harmonie barev v interiéru školky.

Rozmanitá činnost uspokojující potřeby a zájmy dětí v souladu s věkovými zvláštnostmi.

Rodinné prostředí zajišťující pocit bezpečí a spokojenosti.

Otevřené místo pro všestrannou spolupráci. Podpora ochrany životního prostředí.

Hravá a radostná atmosféra prolínající všemi činnostmi.

Rozšířená hudební činnost. Školka jako centrum zábavy a kultury.

Prvotní seznamování dětí s němčinou formou slovíček a frází.

Prvky interkulturní výchovy – navázání spolupráce s rakouskou MŠ.


Reprezentace v Linzi v Rakousku 2018 - Olympiáda

výhra 1. místa ze 60 ostatních školek

Jsme zapojeni do projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

https://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-ceske-budejovice/.

Podporujeme vzdělávání pedagogických pracovníků