Mateřská škola Preslova

AKTUALITY


Oznámení Mateřské školy

Vážení rodiče, MŠ Preslova je stále otevřena,
jak pro kmenové děti, tak i pro děti dle pokynu hejtmanky Jihočeského kraje č. 5

Rodiče kmenových dětí, kteří nutněmusí dát dítě do MŠ, / z pracovních důvodů/ je tak samozřejmě do školky mohou přihlásit. / rodiče jsou zaměstnanci nemocnice České Budějovice, nejsou na MD nebo nepobírají rodičovský příspěvek, nejsou registrováni na ÚP…/Stále prosíme, kdo si dítě může nechat doma, ať tak učiní! Potřebujeme prvotně do cca dvou tříd prioritně umístit děti zaměstnanců nemocnice a to nejen naše kmenové děti. Pokud bude omezená kapacita naplněna, po té může ředitelka MŠ vydat potvrzení pro rodiče v rámci OČR, pokud si požádají.

Dále, po množících se dotazech na inkasa vám chci jen připomenout, že zálohy na školné i stravné jsou vždy vybírány měsíc dopředu za počet pracovních kalendářních dnů. Teprve následující měsíc, je Vám z toho odečtena částka za dny, ve kterých jste byli odhlášeni- viz Řád MŠ.

Připomínám, že řada rodičů své děti vůbec neodhlásila a to ani po telefonickém upozornění učitelek nebo po komunikaci s paní účetní. Prosím, hlídejte si to.

Děti jsou povinné nosit v prostorách MŠ roušky, bez rozdílu věku a nesmí vykazovat známky onemocnění.

Přeji nám všem lepší časy, držte se, pozdravujte od nás děti. Přejeme všem pevné zdraví a hodně sil. Až bude po všem, společně to oslavíme, zdravím Vás za celý kolektiv pracovnic MŠ Preslova,
s pozdravem Bc. Moravcová Ivana, ředitelka školy

 


Upozornění 
Od 19.3.2020 je zakázáno do MŠ vstoupit bez ochranných prostředků 
dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, 
které brání šíření kapének. 
Děkujeme za pochopení a respektování tohoto nařízení vlády.

 


Upozornění 

Od 17.3.2020 budou v provozu MŠ dvě třídy, Kachničky a Rybičky.
Děti budou spojené do skupinek v maximálním počtu 15 dětí.
Žádáme proto všechny rodiče, aby do MŠ vodili jen zdravé děti
(bez rýmy, kašle, zánětu očí, teplot, apod...)

Ikdyž se prozatím uzavření MŠ netýká,
 bylo nám na základě informací k mimořádnému opatření MZ doporučeno,
 zvážit omezení provozu pro mateřské školy,
 např. tím, že si někteří rodiče ponechají své děti doma. 
 
Jedná se o rodiče, kteří nedochází do zaměstaní, 
starají se o školní nebo nemocné dítě (OČR),
 jsou doma na MD, jsou hlášení na ÚP.
 
Pokud by byla MŠ uzavřena, informaci Vám 
okamžitě předáme ústní formou, sms, 
plakátem v MŠ či zveřejněním na webu MŠ.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Směrnice jak se chovat v případě koronaviru
Informace k výskytu nového koronaviru web oddělení a nemocnice


Zápis
se bude konat ve dnech
4. 5. 2020 a 5. 5. 2020 v budově MŠ,
každý den od 10.00 hodin do 1
6.00 hodin,
v kanceláři ředitelky MŠ.
Vše potřebné k zápisu naleznete v odkazu
Zápis do MŠ 2020:2021


Ve čtvrtek 20.2.2020 - proběhne ve školce MAŠKARNÍ REJ 
děti mohou přijít v maskách již ráno a užít si je tak celý den 🙂 
Vážení rodiče,
zde najdete plánované kulturní akce pro rok 2019/2020.
Kulturní akce 2019:2020 web