AKTUALITY


vloženo: 2. 12. 2021

Potvrzuji nařízení karantény pro děti navštěvující MŠ Preslova České Budějovice, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou COVID – 19 dne 1. 12. 2021. Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 15. 12. 2021 včetně. Žáci si zajistí kontrolní PCR test s odstupem minimálně 5 dní od posledního kontaktu s nakaženým (nejdříve od 6. 12. 2021), nejpozději však do 10 dne od kontaktu. Pokud dítě nebude absolvovat PCR test, musí být dodržena 14denní karanténa. V případě, že bude PCR test provedený od 5. dne od posledního kontaktu s nemocným negativní a dítě nebude mít covidové potíže, lze karanténu ukončit, nejdříve však 8. 12. 2021 včetně.

Jako rizikový kontakt je každý, kdo byl s pozitivním v kontaktu bez ochrany dýchacích cest.

Na žáky, kteří jsou ve 180denní ochranné lhůtě nebo očkovaní a od 2. dávky uplynulo více jak 14 dní, se karanténní opatření a testování PCR testem nevztahuje – můžou nadále docházet do školy. V případě, že se i u těchto žáků objeví příznaky COVID – 19, je doporučováno zůstat doma a podrobit se PCR te stu.

vloženo: 1. 12. 2021

ZRUŠENÍ KARANTÉNY

Na základě podrobného epidemiologického šetření bylo zjištěno, že nově pozitivní dítě v MŠ má příznaky respiračního onemocnění již několik dní. Vzhledem k těmto skutečnostem, lze předpokládat, že rizikové kontakty, které se vracejí do MŠ s negativním PCR výsledkem jsou zdravé. Důrazně doporučujeme rodičům, aby do školky poslali pouze děti bez zjevných příznaků respiračního onemocnění. Do MŠ se mohou vrátit pouze děti, které byly poslány do karantény pro kontakt s pozitivní osobou dne 22. 11. 2021 a s negativním PCR testem. Dětem, které byly v kontaktu pouze s nově pozitivním dítětem (to je 25. a 26. 11. 2021) karanténa stále platí. Tyto děti se mohou do MŠ vrátit 8 den (od 6. 12. 2021) od kontaktu pouze s negativním PCR testem, který bude proveden nejdříve od 1. 12. 2021.

vloženo: 1. 12. 2021

KARANTÉNA

Nařízení karantény pro děti z MŠ Preslova České Budějovice, které byli v kontaktu s pozitivně  testovanou osobou dne 26.11.2021, příp. 25.11.2021

Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivním žákem, tj. do 10.12.2021, ve druhém případě 9.12.2021

Zákonní zástupci zajistí dětem kontrolní PCR test mezi 5.-7. dnem od posledního kontaktu s nakaženým. V případě, že PCR test bude 5. – 7. den od posledního kontaktu s nemocným negativní a dítě nebude mít covidové potíže, lze karanténu ukončit, nejdříve však 3.12.2021 , ve druhém případě 2.12.2021

Pokud dítě nebude absolvovat PCR test, musí být dodržena 14denní karanténa.

Na děti, které jsou ve 180denní ochranné lhůtě, se karanténní opatření a testování PCR testem nevztahuje – můžou nadále docházet do školy. Případě, že se i u těchto žáků objeví příznaky COVID – 19, je doporučováno zůstat doma a podrobit se PCR testu.

vloženo: 26. 11. 2021

PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY ČÁPATA 

Nařízení karantény pro děti navštěvující MŠ Preslova 592/2, České Budějovice, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou COVID – 19 dne 23. 11. 2021. Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 7. 12. 2021. Žáci si zajistí kontrolní PCR test s odstupem minimálně 5 dní od posledního kontaktu s nakaženým (nejdříve od 28. 11. 2021), nejpozději však do 10 dne od kontaktu. Pokud dítě nebude absolvovat PCR test, musí být dodržena 14denní karanténa. V případě, že bude PCR test provedený od 5. dne od posledního kontaktu s nemocným negativní a dítě nebude mít covidové potíže, lze karanténu ukončit, nejdříve však 30. 11. 2021.

Jako rizikový kontakt je každý, kdo byl s pozitivním v kontaktu bez ochrany dýchacích cest.

vloženo: 26. 11. 2021

KARANTÉNA ŽABIČKY 

Nařízení karantény pro děti z Žabiček MŠ Preslova České Budějovice, které byli v kontaktu s pozitivně testovanou osobou dne 23.11.2021 , příp. 22.11.2021

Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivním žákem, tj. do 7.12.2021, ve druhém případě 6.12.2021

Zákonní zástupci zajistí dětem kontrolní PCR test mezi 5.-7. dnem od posledního kontaktu s nakaženým. V případě, že PCR test bude 5. – 7. den od posledního kontaktu s nemocným negativní a dítě nebude mít covidové potíže, lze karanténu ukončit, nejdříve však 30.11.2021 , ve druhém případě 29.11.2021

Pokud dítě nebude absolvovat PCR test, musí být dodržena 14denní karanténa.

Na děti, které jsou ve 180denní ochranné lhůtě, se karanténní opatření a testování PCR testem nevztahuje – můžou nadále docházet do školy. Případě, že se i u těchto žáků objeví příznaky COVID – 19, je doporučováno zůstat doma a podrobit se PCR testu.

vloženo: 26. 11. 2021

PRODLOUŽENÁ KARANTÉNA RYBIČKY 

Vzhledem k novému výskytu nemocných dětí v MŠ Preslova České Budějovice, kteří byli naposledy ve škole dne 22. 11. 2021, potvrzuji prodloužení karantény pro třídu do 6. 12. 2021. Rodiče žáků zajistí kontrolní PCR test mezi s minimálním odstupem 5 dní od posledního kontaktu s nakaženým (to je od 27. 11. 2021). V případě, že bude test negativní, může být karanténa po 7 dnech ukončena, nejdříve však po 29. 11. 2021. Pokud již bylo některé z dětí na testu dříve než od 27. 11. 2021, budou se muset podrobit PCR-testu znovu.

Na žáky, kteří jsou ve 180denní ochranné lhůtě nebo očkovaní a od 2. dávky uplynulo více jak 14 dní, se karanténní opatření a testování PCR testem nevztahuje – můžou nadále docházet do školy. Případě, že se i u těchto žáků objeví příznaky COVID – 19, je doporučováno zůstat doma a podrobit se PCR testu.

vloženo: 23. 11. 2021

ZPRÁVA OD HYGIENY - TÝKÁ SE DĚTÍ V KARANTÉNĚ

Rizikové kontakty, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou COVID – 19 – M. K. MŠ Preslova dne 16., 18, 19. 11. 2021 mají nařízenou karanténu. Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 30. 11, 2. a 3. 12. 2021. Žáci si zajistí kontrolní PCR test mezi 5.-7. dnem od posledního kontaktu s nakaženým. Pokud dítě nebude absolvovat PCR test, musí být dodržena 14denní karanténa. V případě, že PCR test bude 5. – 7. den od posledního kontaktu s nemocným negativní a dítě nebude mít covidové potíže, lze karanténu ukončit, nejdříve však 23. 11, 25. a 26. 11. 2021.

Jako rizikový kontakt je každý, kdo byl s pozitivním v kontaktu bez ochrany dýchacích cest. Všechny osoby v rizikovém kontaktu obdrží SMS s informací o setkání s covid pozitivním nemocným a odkazem na sebetrasování. V případě, že neprovedou sebetrasování, budou je kontaktovat pracovníci externího call centra na základě Vámi vyplněné tabulky. Stačí vyplnit jméno a telefon žáka/zákonného zástupce.

Na žáky i pedagogické pracovníky, kteří jsou očkovaní nebo jsou ve 180denní ochranné lhůtě, se karanténní opatření a testování PCR testem nevztahuje – můžou nadále docházet do školy, nemají nařízenou domácí karanténu. V případě, že se i u nich objeví příznaky COVID – 19, je doporučováno zůstat doma a podrobit se PCR testu.

vloženo: 29. 10. 2021

Vážení rodiče, dnes jsem si ověřila informaci na KHS. Pokud byla Vašemu dítěti nařízena karanténa do 3. 11. 2021 a děti mají negativní test na Covid - 19, přesto  mohou do MŠ nastoupit až 4. 11. 2021. Toto nařízení spadá před změnami od 25.10. 2021. Hezký víkend, Moravcová

vloženo: 22. 10. 2021

Vážení rodiče

Z důvodu vysokého počtu omluvených a chybějících dětí v MŠ se příští týden v úterý 26.10. nebude konat výuka angličtiny.

Další hodina proběhne v úterý 2.11.2021.

Děkujeme za pochopení a spoluprác i 🙂

vloženo: 21. 10. 2021

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že třída Žabičky je od 21.10.2021 do 3.11.2021 v karanténě, jedná se o děti, které byly 20.10.- 2021 v kontaktu s nakaženým dítětem. Odhlášku obědů na 22.10. 2021 zajistí MŠ, dále si již obědy odhlašujte samostatně. Toto opatření se týká i 5 dětí ze třídy Čapata, kdy byly děti v kontaktu s pozitivním dítětem na výtvarném kroužku.


vloženo: 20. 10. 2021


vloženo: 27. 9. 2021

Děkujeme Ternu České Budějovice za poskytnutí sponzorského daru ve výši 7000 Kč, za účelem občerstvení dětí a návštěvníků MŠ u příležitosti Dne otevřených dveří 29. 9. 2021.


vloženo: 9. 9. 2021


vloženo: 9. 9. 2021


vloženo: 8. 9. 2021

ANGLIČTINA

Vážení a milí rodiče, píši Vám ohledně výuky AJ ve vaší školce v novém školním roce 2021/2022.
Ve vaší MŠ učíme angličtinu metodou Helen Doron se speciálními výukovými materiály a aplikacemi k poslechům.

Kurzy povede lektorka Andrea Malechová.

Výuka bude probíhat jako v minulých letech v úterý v časech  15.00 - 15.45  a 15.50 - 16.35

Děti jsou rozdělené podle počtu přihlášených studentů do 2 skupinek většinou dle věku a nebo po domluvě s námi.

Výuku AJ bychom rádi zahájili jako v předchozích letech od 5. října 2021.

Prosím vás o zaslání vyjádření ohledně zájmu o výuku či o pokračování s výukou AJ ve vaší školce, abychom mohli pro vaše děti závazně objednat pro toto studium nové materiály.

Prosím potvrzení ohledně zájmu o výuku zašlete nejpozději do 12. září 2021 na tuto emailovou adresu nebo můžete také nahlásit přímo p.učitelce Bialkové v MŠ.Třída Čápata

Pokud budete potřebovat více informaci k naší metodě a dozvědět se jakým způsobem je výuka AJ vedena neváhejte mne kontaktovat na níže uvedeném čísle nebo mohu po domluvě dorazit na schůzku 20. 9. v 17.00 u vás ve školce.

V případě dotazů či nejasností se na mne neváhejte kdykoliv obrátit na níže uvedeném čísle nebo emailové adrese.

Přeji vám příjemný den
S pozdravem
Mgr. Edita Davidová
ceskebudejovice@helendoron.cz
tel: 603 943 123