AKTUALITY

21. 6. 2021

Schůzka rodičů nově příchozích dětí

28. 6. 2021 se bude konat schůzka rodičů nově příchozích dětí ve třídě čápat od 15.00 hodin. 

17. 6. 2021

10. 6. 2021

INFORMACE PRO NOVÉ RODIČE 

Vážení rodiče nově nastupujících dětí. Zašlete prosím v průběhu prázdnin na tuto adresu  bohata.katerina@seznam.cz  souhlas s inkasem / tiskopis na webu MŠ /, po té Vám budou zaslány přístupové kódy a hesla  ke zřízení přihlašování stravy v MŠ. V případě nejasností můžete  volat na

702 274 657.   

V MŠ v od 1.7. 2021 do 31.8. 2021 nikdo nebude- přístavba MŠ, proto fyzická návštěva nebude možná. Děkujeme za pochopení. 

9. 6. 2021

INKASA-STRAVNÉ 

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že MŠ bude po celou dobu letních prázdnin uzavřena, proběhne inkaso za měsíc červen počátkem července . Prosím, zatím ten, kdo z MŠ odchází, nerušte inkasa k 30.6. 2021, nechte je prosím aktvní do konce srpna 2021 z důvodů vyrovnání do nuly- vracení přeplatků atd....

Děkuji Vám všem za spolupráci

9. 6. 2021

Děkuji všem, kteří se zúčastnili pracovního pohovoru na místo učitelky do naší MŠ. Paní učitelku jsem si již vybrala a oslovila. Všem ostatním ještě jednou děkuji za čas, který pohovoru věnovali.

Ivana Moravcová

(ředitelka školky) 

20. 5. 2021

17. 5. 2021

Dne 26. 5. 2021
Od 10h do 16h
Máte možnost (v rámci správního řízení - zápis do MŠ) nahlédnout do spisu. 

7. 5. 2021

Informace k provozu od 10. 5. 2021 

5. 5. 2021

↓  DŮLEŽITÉ INFORMACE - LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  ↓

MŠ L. KUBY

MŠ E. PITTERA

MŠ KALIŠNICKÁ


5. 5. 2021

Vážení rodiče,

od 3. 5. 2021 se v naší škole testuje pouze 1x týdně a to každé pondělí.

(nebo první den při příchodu do školy)


30. 4. 2021

Aktuální informace k provozu

Sledujte prosím i nadále dění, jak v médiích, tak na našem webu, týkající se změn nástupu dětí do MŠ v plném rozsahu v rámci rozvolňování. Pokud by měly děti do MŠ nastoupit např. 10. 5. 2021 nebo třeba další týden, budete mít k aktuálnímu datu rozvolnění otevřený stravovací portál, kde si své dítě ke stravování nastavíte aktuálně k pátku (odhláška, přihláška do 8.30 hodin v pátek)


Aktuální informace - STRAVNÉ

 • Vážení rodiče, od 1.4.2021 se zdražily obědy dětí a to na 22,- /Kč s DPH/, celkové denní stravné dětí včetně dvou svačin je tedy 40,- Kč
 • Školné a stravné za měsíc duben se bude platit společně s měsícem květnem až v květnu.           Za duben platby proběhnou jen za děti, které v MŠ byly. Nastavte si prosím vyšší limit ve své bance-/ inkaso/ Kdo v dubnu nechodil, nemusí s limitem hýbat, protože bude platit jen za odchozené dny v měsíci květnu. Pokud platba neprojde požádáme Vás o platbu v hotovosti.
V případě nejasností kontaktujte ředitelku MŠ

Vážení rodiče, děkujeme všem za trpělivost při testování dětí AG testy v MŠ. Od čtvrtka doporučujeme těm, kteří potřebují být včas v práci, aby využili čas mezi 6.00 až 6.45, kdy se netvořily fronty.

Od čtvrtka bude testování přítomen další zaměstnanec MŠ. Z organizačních důvodů nelze mít dvě testovací místa. Doufáme, že další testování proběhne rychleji.

Ještě jednou všem děkujeme


Vážení rodiče, elektronické odlašování obědů stále není v provozu.

Děkujeme za pochopení 🙂


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12.DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě
výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně

V mateřských školách umožňuje vstup:

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí
 • dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
 • a dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

-   zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
-   pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole

-   školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola
    dvouletá

-   pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

-   zaměstnanci bezpečnostních sborů

-   příslušníci ozbrojených sil

-   zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

-   zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.
    108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

-   zaměstnanci Úřadu práce České republiky

-   zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

-   zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Více informací v dokumentu zde: https://drive.google.com/file/d/1hJFSDtNEWxaHrN9DXSYNCEuEm47Pz_D3/view


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE) o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. 
 • dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDEZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Letní prázdninový provoz

Vážení rodiče, v období od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 bude MŠ Preslova uzavřena z důvodu přestavby a přístavby další třídy.
V této době máte možnost umístit své děti do náhradních škol. Zvažte prosím, zda je Váš požadavek nutný neboť je třeba
si uvědomit,že tři náhradní MŠ budou postupně otevírány a vždy jedná mateřská škola bude v jednom termínu suplovat
provoz čtyř mateřských škol./ kapacitní důvody /
Je také možné, že z epidemiologických důvodů nebude možné tento náhradní provoz realizovat. / krizová MŠ/

od 1. 7. 2021 do 16. 7. 2021 MŠ Kališnická
od 19. 7. 2021 do 6. 8. 2021 MŠ L. Kuby
od 9. 8. 2021 do 31. 8. 2021 MŠ. E. Pittera

 • školné na týden 105,- Kč
 • stravné dle aktuálního ceníku dané školy
 • přihláška je závazná, platba školného- úplaty za předškolní vzdělávání je nevratná
 • platby v jednotlivých MŠ je třeba provést závazně do konce května / dle podmínek škol - zavoláte si tam/

Postup:

 • do konce dubna musíme do jednotlivých školek zaslat vaše požadavky
 • do 16 dubna 2021 nahlaste osobně nebo emailem do školky Preslova požadavek umístění dětí do jiných školek
 • ředitelka školy vyhotoví kopie evidenčních listů....a jiných potřebných dokumentů, které podléhají GDPR k předání s vaší
  žádostí o umístění dítete do náhradní školky
 • žádost si vytisknete, podepíšete a předáte do MŠ Preslova / web naší MŠ/
 • všechny tyto dokumenty a jejich předání zajistí MŠ Preslova
 • zakonní zástupci si obvolají školky a zaplatí potřebné platby do konce května způsobem, který si s danou MŠ domluví
 • platby, které nebudou do konce května uhrazené stopnou vaši žádost o umístění

Případné dotazy Vám mohu zodpovědět telefonicky, osobně ve školce nebo odpovědět na email.

 

Děkujeme Vám za pochopení, s pozdravem Bc. Moravcová Ivana, ředitelka MŠ Preslova

↓ ZDE STÁHNETE ŽÁDOST DO MŠ ↓

do každé MŠ musíte mít zvlášt žádost, ty přinesete do školky nebo zašlete na email mspreslova@seznam.cz

POKUD JSTE JIŽ STAHOVALI - PROSÍME O ZNOVUSTAŽENÍ OPRAVENÝCH VERZÍ 🙂


RYBIČKY 

Třída Rybiček je uzavřena z důvodu nařízené karantény krajskou hygienickou stanicí, a to do 17. 3. 2021. Na děti, které třídu nenavštívily 3. 3. 2021 a nesetkaly se tak s nakaženou osobou, se karanténa nevztahuje a mohou třídu navštěvovat dále. Ostatních tříd se karanténa také netýká. 

Děkujeme 🙂

Více informací níže⬇️

Pokyn KHS pokud se vaše dítě setkalo s Covid pozitivnímPokyn hejtmana Jihočeského kraje č. 46


Elektronické odhlašování stravy v době od 1. 3. 2021 po dobu krizové školky není možné. Stravování, pro děti pracovníků nemocnice či jiných IZS, se bude nahlašovat osobní formou v MŠ, nebo jinými formami, které se dozvíte v MŠ. 

Děkujeme 


Vážení rodiče,

MŠ Preslova je od 1. 3. 2021 v provozu jako krizová mateřská škola.

Další informace v neděli 28. 3.

Děkujeme


RYBIČKY: úkoly naleznete na odkazu Distanční výuka / rybičky / zdravý jako rybička

Vážení rodiče,

třída Rybiček je uzavřena z důvodu  karantény, která platí do 6. 2. 2021.

Děti, které nebyly přítomné ve školce od 25. 1. do 27. 1. 2021, mohou naší MŠ navštěvovat dále, budou umístěny v jiných třídách.

(platí pro rybičky) 

V příspěvku níže najdete bližší informace k této situaci.

Děkujeme za pochopeníVážení rodiče,

třída Žabiček je uzavřena z důvodu  karantény, která platí do 20. 12. 2020.

Děti, které prodělaly nemoc Covid19, mohou naší MŠ navštěvovat dále, budou umístěny v jiných třídách.

V příspěvku níže najdete bližší informace k této situaci.

Děkujeme za pochopeníPraktické informace - co následuje, pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivním pacientem

Na základě informace získané od osoby pozitivní na Covid-19 bylo Vaše dítě v kontaktu s pozitivní osobou dne -10.12.2020            

Kontaktujte telefonicky jeho praktického lékaře pro děti a dorost a sdělte mu, že Vašemu dítěti byla KHS nařízena domácí karanténa, jejíž délka se počítá 10 dnů od rizikového kontaktu – tj. do -  20.12.2020

Karanténu eviduje pediatr na základě Vaší telefonické komunikace s ním, po celou dobu karantény se dítě musí zdržovat pouze v místě adresy pobytu a musí omezit styk s ostatními osobami, nesmí ven, nesmí do školy! 

PCR test bude absolvovat pouze jeden – a to  5. až 7.den od rizikového kontaktu, nejpozději do 10.dne, tj. dostaví se na odběrové místo. Za tímto účelem musí pediatr vystavit elektronickou žádanku, požádejte o ni, bez žádanky není možné odběr provést!

Objednání a informace o odběrových místech -  www.nemcb.cz.

Bez předchozího objednání nelze vyšetření provést.

Na odběr nezapomeňte roušku, kterou je nutné zakrýt ústa a nos po celou dobu pobytu v odběrovém místě, tedy i během čekání!

Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy.

V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků pediatr karanténu po 10 dnech ukončí, pak může dítě do školy/školky.

V případě, že test RT-PCR bude pozitivní, bude Vašemu dítěti nařízena ze strany pediatra 10 denní domácí izolace (pracovní neschopnost) od data pozitivity. Domácí izolace pak bude ukončena po 10 dnech, pokud poslední 3 dny budou bez příznaků onemocnění. Na konci izolace se kontrolní testy již neprovádějí.

Pravidla domácí karantény:

Dítě je povinno setrvat po dobu karantény v místě adresy pobytu!

Je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami. Rovněž je nutné oznámit při veškerých lékařských ošetřeních a vyšetřeních, při přijetí do zařízení poskytovatelů lůžkové péče, že dítěti byla nařízena karanténa.

Prosím sledujte zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb a řiďte se jeho pokyny.STRAVA

Vážení rodiče nezapomeňte si prosím na pondělí 9. 11. 2020 včas (tzn. v pátek do 8.30h)

nahlásit obědy 🙂

Vážení rodiče, vstupujte do MŠ:
1.Pouze s rouškami

2. Používejte desinfekci umístěnou na dveřích

3. Po budově se pohybujte po nezbytně dlouhou dobu

4. Používejte návleky na obuv

5. Dodržujte doporučené odstupy

10.9. 2020
Děkujeme, zaměstanci MŠ.