AKTUALITY

Elektronické odhlašování stravy v době od 1.3. po dobu krizové školky není možné. Stravování, pro děti pracovníků nemocnice či jiných IZS, se bude nahlašovat osobní formou v MŠ, nebo jinými formami, které se dozvíte v MŠ. 

Děkujeme 


Vážení rodiče,

MŠ Preslova je od 1. 3. 2021 v provozu jako krizová mateřská škola.

Další informace v neděli 28. 2.

Děkujeme


RYBIČKY: úkoly naleznete na odkazu Distanční výuka / rybičky / zdravý jako rybička

Vážení rodiče,

třída rybiček je uzavřena z důvodu  karantény, která platí do 6. 2. 2021.

Děti, které nebyly přítomné ve školce od 25. 1. do 27. 1. 2021, mohou naší MŠ navštěvovat dále, budou umístěny v jiných třídách.

(platí pro rybičky) 

V příspěvku níže najdete bližší informace k této situaci.

Děkujeme za pochopeníVážení rodiče,

třída žabiček je uzavřena z důvodu  karantény, která platí do 20. 12. 2020.

Děti, které prodělaly nemoc Covid19, mohou naší MŠ navštěvovat dále, budou umístěny v jiných třídách.

V příspěvku níže najdete bližší informace k této situaci.

Děkujeme za pochopeníPraktické informace - co následuje, pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivním pacientem

Na základě informace získané od osoby pozitivní na Covid-19 bylo Vaše dítě v kontaktu s pozitivní osobou dne -10.12.2020            

Kontaktujte telefonicky jeho praktického lékaře pro děti a dorost a sdělte mu, že Vašemu dítěti byla KHS nařízena domácí karanténa, jejíž délka se počítá 10 dnů od rizikového kontaktu – tj. do -  20.12.2020

Karanténu eviduje pediatr na základě Vaší telefonické komunikace s ním, po celou dobu karantény se dítě musí zdržovat pouze v místě adresy pobytu a musí omezit styk s ostatními osobami, nesmí ven, nesmí do školy! 

PCR test bude absolvovat pouze jeden – a to  5. až 7.den od rizikového kontaktu, nejpozději do 10.dne, tj. dostaví se na odběrové místo. Za tímto účelem musí pediatr vystavit elektronickou žádanku, požádejte o ni, bez žádanky není možné odběr provést!

Objednání a informace o odběrových místech -  www.nemcb.cz.

Bez předchozího objednání nelze vyšetření provést.

Na odběr nezapomeňte roušku, kterou je nutné zakrýt ústa a nos po celou dobu pobytu v odběrovém místě, tedy i během čekání!

Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy.

V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků pediatr karanténu po 10 dnech ukončí, pak může dítě do školy/školky.

V případě, že test RT-PCR bude pozitivní, bude Vašemu dítěti nařízena ze strany pediatra 10 denní domácí izolace (pracovní neschopnost) od data pozitivity. Domácí izolace pak bude ukončena po 10 dnech, pokud poslední 3 dny budou bez příznaků onemocnění. Na konci izolace se kontrolní testy již neprovádějí.

Pravidla domácí karantény:

Dítě je povinno setrvat po dobu karantény v místě adresy pobytu!

Je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami. Rovněž je nutné oznámit při veškerých lékařských ošetřeních a vyšetřeních, při přijetí do zařízení poskytovatelů lůžkové péče, že dítěti byla nařízena karanténa.

Prosím sledujte zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb a řiďte se jeho pokyny.STRAVA

Vážení rodiče nezapomeňte si prosím na pondělí 9. 11. 2020 včas (tzn. v pátek do 8.30h)

nahlásit obědy :-)

Vážení rodiče, vstupujte do MŠ:
1.Pouze s rouškami

2. Používejte desinfekci umístěnou na dveřích

3. Po budově se pohybujte po nezbytně dlouhou dobu

4. Používejte návleky na obuv

5. Dodržujte doporučené odstupy

10.9. 2020
Děkujeme, zaměstanci MŠ.