ŽELVIČKY

My jsme třída Želviček. Je tu s námi paní ředitelka Ivana Moravcová a paní učitelka Jarmila Pánková. Všichni jsme prima kamarádi - společně si hrajeme s různými hračkami ve třídě i na zahradě MŠ. Pozorně a s nadšením objevujeme nové informace a trénujeme schopnosti, které předškolákům usnadní přestup na ZŠ: sebeobsluhu i motoriku, vyjadřování, gramatiku i komunikaci, vnímání i záměrnou pozornost, paměť i fantazii, předmatematické dovednosti, Zdokonalujeme se i v oblati tělesné, hudební i výtvarné. K těmto všem novinkám se seznamujeme s dalším novým kamarádem, cizím jazykem - němčinou. Bez problémů si povídáme v průběhu celého dne při všech aktivitách, učíme se básničky i písničky. Máme zaslouženou radost ze všeho, co už umíne.

Už totiž dobře chápeme, že : "Übung macht den Meister!" - "Cvičení dělá mistra!"

co s sebou do školky:

  • náhradní podepsané oblečení
  • přezůvky
  • pokrývka hlavy
  • pláštěnka
  • holínky
  • pyžamo prosíme přinést do třídy
  • roušku

uspořádání dne:

7:00 ‑ 8:00 ‑ individuální příchod dětí 

8:00 ‑ 8:30 ‑ ranní cvičení  

8:30 ‑ 9:00 ‑  svačina, hygiena

9:00 ‑ 9:45 ‑ řízená činnost

9:45 ‑ 11:45 ‑ pobyt venku

11:45 ‑ 12:00 ‑ příprava na oběd, hygiena, prostírání, oběd 

12:10 ‑ 12:30 ‑ vyzvedávání dětí s půldenní docházkou

12:00 ‑ 13:00 ‑ čtení, poslech pohádky

12:00‑ 14:00 ‑ odpolední spánek pro děti, které mají potřebu

14:00 ‑ 14:30 ‑ odpolední svačina, hygiena 

14:30 ‑ 16:00 ‑ skupinové hry odpolední zájmové činnosti – pohybové hry, němčina, tvořivé aktivity, volná hra, aktivity dle vlastního výběru dětí, vyzvedávání dětí