KACHNIČKY

Jsme malé Kachničky, třída nejmenších dětí od dvou let věku. Období mezi druhým a třetím rokem je v našem životě velmi důležité a významné - dochází k intenzivnímu rozvoji řeči, motorických dovedností a k výraznému osamostatňování. Spolu s učitelkami je s námi i školní asistent, který pomáhá s péčí o naše dvouleté kamarády. Cílem paní učitelek je poklidná adaptace. U nás nejmenších bývá růžně dlouhá, podle individuálních potřeb každého z nás. Seznamujeme se s novým prostředím, základními pravidly chování a navazujeme nové vztahy s učitelkami, chůvou i dětmi. A to všechno formou hry, zábavného učení a vřelým přístupem paní učitelek. Mnohdy je pro nás těžké půjčit hračku kamarádovi, obléci si tričko nebo si správně umýt ruce. Všechno postupně trénujeme a na konci školního roku jsou vidět naše velké pokroky ve všech oblastech. I separace od maminky je pro některé z nás náročná a emotivní, ale paní učitelky s tetou dělají vše pro to, abychom byly všechny spokojené a s úsměvem odcházely domů.

co s sebou do školky:

  • přezůvky
  • holínky
  • pláštěnku
  • náhradní oblečení
  • roušku do skříňky
  • pyžamko (podepsané)
  • hračku na spaní pro pocit bezpečí

uspořádání dne:

7.00 - 8.30 - příchod do MŠ, volné hry, ranní cvičení

8.30 - 9.00 - hygiena, svačina

9.00 - 9.30 - řízená činnost  (dle aktuálních potřeb dětí)

9.30 - 11.30 - hygiena, pobyt venku

11.30 - 12.00 - hygiena, oběd

12.00 - 14.00 - odpočinek na lůžku

14.00 - 14.30 - odpolední svačina

14.30 - 16.00 - volné hry