ŽABIČKY

My jsme třída Žabiček a někteří naši kamarádi půjdou příští školní rok už do základní  školy, a tak nás všechny připravuje paní učitelka Jarmila Pánková, která na nás mluví i německy abychom se nebáli a uměli i cizí jazyk - rozumíme, povídáme a zpíváme.

co s sebou do školky:

  • náhradní podepsané oblečení
  • přezůvky
  • pokrývka hlavy
  • pláštěnka
  • holínky
  • pyžamo prosíme přinést do třídy
  • roušku

uspořádání dne:

7:00 ‑ 8:00 ‑ individuální příchod dětí 

8:00 ‑ 8:30 ‑ ranní cvičení  

8:30 ‑ 9:00 ‑  svačina, hygiena

9:00 ‑ 9:45 ‑ řízenná činnost

9:45 ‑ 11:45 ‑ pobyt venku

11:45 ‑ 12:00 ‑ příprava na oběd, hygiena, prostírání, oběd 

12:10 ‑ 12:30 ‑ vyzvedávání dětí s půldenní docházkou

12:00 ‑ 13:00 ‑ čtení, poslech pohádky

12:00‑ 14:00 ‑ odpolední spánek pro děti, které mají potřebu

14:00 ‑ 14:30 ‑ odpolední svačina, hygiena 

14:30 ‑ 16:00 ‑ skupinové hry odpolední zájmové činnosti – pohybové hry, němčina, tvořivé aktivity, volná hra, aktivity dle vlastního výběru dětí, vyzvedávání dětí