ČÁPATA

My jsme třída těch největších dětí, čápat. Za rok někteří z nás už půjdou do školy a tak nás i předškoláky hezky učí a připravují dvě paní učitelky. Paní ředitelka Ivana Moravcová a paní učitelka Romana Bialková. Je nám mezi 4-7 let a tak jsme už šikovní a zvládneme hodně věcí samy. Ale paní učitelky nám rády pomáhají a vyrábějí s námi.

co s sebou do školy:

  • náhradní podepsané oblečení
  • přezůvky
  • pokrývka hlavy
  • pláštěnka, holínky
  • pyžámko prosíme přinést do třídy
  • rouška

uspořádání dne:

7:00 ‑ 8:00 ‑ individuální příchod dětí                                                                               08:00 ‑ 08:30 ‑ ranní cvičení                                                                                               08:30 ‑ 9:00 ‑  svačina, hygiena                                                                                            9:00 ‑ 9:45 ‑ řízenná činnost                                                                                                 9:45 ‑ 11:45 ‑ pobyt venku                                                                                                  11:45 ‑ 12:00 ‑ příprava na oběd, hygiena, prostírání, oběd                                       12:10 ‑ 12:30 ‑ vyzvedávání dětí s půldenní docházkou                                               12:00 ‑ 13:00 ‑ čtení, poslech pohádky                                                                            12:00‑ 14:00 ‑ odpolední spánek pro děti, které mají potřebu                                      14:00 ‑ 14:30 ‑ odpolední svačina, hygiena                                                                              14:30 ‑ 16:00 ‑ skupinové hry odpolední zájmové činnosti – hudební výchova, výtvarné činnosti, pohybové hry, relaxační cvičení, angličtina, němčina, tvořivé aktivity, volná hra, aktivity dle vlastního výběru dětí, vyzvedávání dětí